མཁྱེན་བརྩེ་སྐུ་ཕྲེང།

 

༄༅། །མཁྱེན་བརྩེ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར།

 

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ།

 

 

༄༅། །མཁྱེན་བརྩེ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

 

རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

 

 

༄༅། །མཁྱེན་བརྩེ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར།

 

༸སྐྱབས་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།